Ετικέτα: "Άγιος Γεννάδιος ο Διονυσιάτης ο Νεομάρτυς και Οσιομάρτυς" Εορτάζει στις 6 Απριλίου εκάστου έτους.