Ετικέτα: “Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης” Εορτάζει στις 23 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.