Εορτολόγιο

Όσιος Γερμανός ο εν Σαγματά. Εορτάζει στις 26 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Βιογραφία

Ο Όσιος Γερμανός ο εν Σαγματά που έζησε στους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας (1480 – 1540 μ.Χ.) είναι άλλη μια ασκητική μορφή που σαν φωτεινό αστέρι φωτίζει την Εκκλησία της Βοιωτίας. Ο βιογράφος του τον ονομάζει «πνευματοφόρο» αφού η προσωπικότητά του έλαμπε από τα πνευματικά χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ώστε έφθασε σε ύψη ηθικής και πνευματικής τελειότητος, γενόμενος διδάσκαλος και καθοδηγητής των συνασκητών του.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χριστῷ ἠκολούθησας, καταλιπών τά τῆς γῆς καὶ βίου ἰσάγγελου, ἐπιπληθεῦσω σαφῶς, ὡς ἰσαρκος Ὅσιε σύ γάρ ἐν Σαγματίῳ προσχωρῶν Θείῳ πόθῳ, σμίλλη πικρᾶ τὴν πάλαι πικράν γεῦσιν ἄπώσω. Διό Γ ερμανέ’ Θεοφόρε, ἀξίως δεδόξασαι.

Σχετικά άρθρα

Back to top button