Εορτολόγιο

“Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες”Εορτάζει στις 22 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Ως πυρίκαυστοι θυσίαι τω Kυρίω,
Oι εικοσιέξ ωράθησαν εικότως.

Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες
Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες

Βιογραφία

Οι Άγιοι αυτοί, σύμφωνα με τη διήγηση, από τον πύργο του μοναστηρίου, όπου ήταν κλεισμένοι, ήλεγχαν τους αιρετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης παπικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βέκκου (1275 – 1282 μ.Χ.). Τότε με εντολή του βασιλιά, στις 10 Οκτωβρίου, έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και έτσι τους έκαψαν όλους ζωντανούς.

Τα ονόματα τους είναι: Θωμάς ηγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαίος (ή Μιχαίας), Σίμων, Ιλαρίων, Ιάκωβος, έτερος Ιάκωβος, Ιώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσμάς, Σέργιος, Μηνάς, Ιωάσαφ, Ιωαννίκιος, Παύλος, Αντώνιος, Ευθύμιος, Δομέτιος, Παρθένιος και τέσσερα ακόμα άτομα που τα ονόματα τους είναι άγνωστα.

Η μνήμη τους επαναλαμβάνετε και στις 10 Οκτωβρίου.

Άγιος Θωμάς Ηγούμενος
Άγιος Βαρσανούφιος
Άγιος Κύριλλος
Άγιος Μιχαίος
Άγιος Σίμων
Άγιος Ιλαρίων
Άγιος Ιάκωβος
Άγιος Ιάκωβος
Άγιος Ιώβ
Άγιος Κυπριανός
Άγιος Σάββας
Άγιος Μαρτινιανός
Άγιος Κοσμάς
Άγιος Σέργιος
Άγιος Μηνάς
Άγιος Ιωάσαφ
Άγιος Ιωαννίκιος
Άγιος Παύλος
Άγιος Αντώνιος
Άγιος Ευθύμιος
Άγιος Δομέτιος
Άγιος Παρθένιος
Άγιοι Τέσσερις Άγνωστοι Μοναχοί

Σχετικά άρθρα

Back to top button