29/09/2022

  “Άγιες Ριψιμιά, Γαϊάνη και Άλλες Τριακονταδύο Παρθενομάρτυρες” Εορτάζει στις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Eις την Pιψιμίαν. Ἤλγει σπαθισμοῖς οὐδαμῶς Ῥιψιμία, Ἄπειρα τούτοις ἀνταριθμοῦσα στέφη. Eις την Γαϊανήν. Γαϊανὴν ἔστεψεν ἄσκησις πάλαι. Καὶ νῦν…
  29/09/2022

  “Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας”Εορτάζει στις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου, Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ, Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή. Ιερά Λείψανα: Η Κάρα…
  28/09/2022

  “Μετακομιδή του Ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου Επισκόπου Ευροίας Ηπείρου” Εορτάζει στις 29 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Βιογραφία Για τον βίο του Αγίου Δονάτου βλέπε στις 30 Απριλίου. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την μετακομιδή του Ιερού…
  28/09/2022

  “Όσιος Θεοφάνης ο Φιλεύσπλαχνος από την Γάζα”Εορτάζει στις 29 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Βιογραφία Ο Όσιος Θεοφάνης ο Φιλεύσπλαχνος καταγόταν από την συριακή πόλη της Γάζας. Ήταν πολύ ευγενικός και ελεήμων. Χάρισε όλη…
  28/09/2022

  “Άγιοι Μάρτυρες «Οἱ ἐν Στροφάσιν ἀναιρεθέντες»”Εορτάζει στις 29 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Βιογραφία Οι Άγιοι Μάρτυρες «Οἱ ἐν Στροφάσιν ἀναιρεθέντες» μαρτύρησαν το 1530 μ.Χ. (ή 1537 μ.Χ.). Για τους Αγίους αυτούς, μαθαίνουμε…
  28/09/2022

  “Άγιοι Γοβδέλαος, Δάδας, Κάσδοος και Κασδόα”Εορτάζει στις 29 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

  Εις τον Γοβδελαάν Ὁ Γοβδελαᾶς πείρεται τοῖς καλάμοις, Τὸν καλάμῳ τυφθέντα Χριστόν μου σέβων. Eις τον Δάδαν. Ξίφει μεληδὸν σῶμα…

  Ζωντανές Μεταδόσεις

  Δελτία τύπου

  Εορτολόγιο

  Back to top button