27/06/2022

  “Όσιοι Σέργιος και Γερμανός οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη”Εορτάζει στις 28 Ιουνίου εκάστου έτους.

  Βιογραφία Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός εγκαταστάθηκαν στη νήσο Βαλάμη το 1329 μ.Χ. και προσπάθησαν να διαδώσουν τον Χριστιανισμό κάτω…
  27/06/2022

  “Άγιος Σέργιος ο δίκαιος ο Μάγιστρος” Εορτάζει στις 28 Ιουνίου εκάστου έτους.

  O Σέργιος μάγιστρος ων πριν εν βίω, Θεού μάγιστρος νυν δέδεικται εν πόλω. Βιογραφία Ο Άγιος και δίκαιος Σέργιος, καταγόταν…
  27/06/2022

  “Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου” Εορτάζει στις 28 Ιουνίου εκάστου έτους.

  Ὀστᾶ φανέντα Μαρτύρων Ἀναργύρων, Βλύζουσι κρουνοὺς θαυμάτων ἀναργύρως. Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Κῦρος φάνη ἠδ’ ὁμόαθλος. Βιογραφία Αγωνίσθηκαν και οι δύο στα…
  26/06/2022

  “Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας”Εορτάζει στις 27 Ιουνίου εκάστου έτους.

  Ως ιερείον τον Πιέριον Λόγε, Eνήγισάν σοι (ήτοι κατέκαυσαν) δυσσεβείς επ’ ανθράκων. Βιογραφία Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας μαρτύρησε…
  26/06/2022

  “Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως”Εορτάζει στις 27 Ιουνίου εκάστου έτους.

  Θῦμα ὁ θύτης τῷ Κυρίῳ προσήχθης Τῶν ἐκ τῆς ῎Αγαρ στραγγαλισθεὶς μανίᾳ. Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Κύριλλος πρὸς πόλον ἀθληδρομεῖ. Βιογραφία Ο…
  26/06/2022

  “Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος”Εορτάζει στις 27 Ιουνίου εκάστου έτους.

  Oύπερ παρέστης Iωάννα τω τάφω, Tούτου παρέστης έσχατον και τω θρόνω. Βιογραφία Η Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος απεβίωσε ειρηνικά. Ήταν…

  Δελτία τύπου

  Εορτολόγιο

  Back to top button